Προορισμοί

Ρίξτε μια ματιά στα

"There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure!" - Paulo Coelho, The Alchemist

"Υπάρχει μόνο ένα πράγμα που μπορεί να κάνει την πραγματοποίηση ενός ονείρου, αδύνατη: ο φόβος της αποτυχίας.